Citati

Trenutno brskate po arhivu kategorije Citati.

“The most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your ability to feel, and in exchange, put on a mask. There can’t be any large-scale revolution until there’s a personal revolution, on and individual level. It’s got to happen inside first. You can take away a man’s political freedom and you won’t hurt him- unless you take away his freedom to feel. That can destroy him. That kind of freedom can’t be granted. Nobody can win it for you.”
by Jim Morrison

ljudje brez kulis ne “osvajajo” ampak se predstavijo … in to natančno taki kot so v vsej svoji resnici, torej nič slabši in ni boljši. to ne pomeni, da moramo takoj na pladnju razstaviti vse svoje napake, ali prednosti … to pomeni, da smo točno taki kot si v resnici želimo ves čas biti ob tem partnerju – “resnični”.

Eros Psi

A real man doesn’t love a million girls. He loves one girl in a million ways.

Avtor neznan

Ko sem se začel resnično imeti rad,
sem spoznal, da sem vedno in ob vsaki priložnosti
na pravem mestu in v pravem času,
in da je vse kar se dogaja pravilno -
od takrat dalje sem lahko miren.
Danes vem, da se to imenuje ZAUPANJE.

Ko sem se začel resnično imeti rad,
sem lahko spoznal, da so čustvena bolečina in trpljenje
za mene samo opozorila, da živim v nasprotju z lastno resnico.
Danes vem, da se to imenuje BITI VERODOSTOJEN.

Ko sem se začel resnično imeti rad,
sem prenehal hrepeneti za nekim drugim življenjem
in lahko sem videl, da je bilo vse okoli mene poziv za rast.
Danes vem, da se to imenuje ZRELOST.

Ko sem se začel resnično imeti rad,
sem si prenehal krasti prosti čas,
in prenehal sem ustvarjati mogočne projekte za prihodnost.
Danes počnem samo to, kar ustvarja zadovoljstvo in radost,
tisto, kar ljubim in kar ustvarja smeh v mojem srcu,
na moj lasten način in v mojem osebnem ritmu.
Danes vem, da se to imenuje ČASTITOST.

Ko sem se resnično začel imeti rad,
sem se osvobodil vsega, kar ni bilo zdravo zame,
od jedi, ljudi, stvari, situacij
in od vsega, kar me je vedno ponovno povleklo nižje, proč od samega sebe.
Na začetku sem to imenoval “zdravi egoizem”,
a danes vem, da je to LJUBEZEN DO SAMEGA SEBE.

Ko sem se resnično začel imeti rad,
sem prenehal imeti vedno prav,
tako sem bil manj v zmoti.
Danes sem spoznal, da se to imenuje SKESANOST.
Ko sem se resnično začel imeti rad,
sem se odrekel življenju v preteklosti,
in da skrbim glede prihodnosti.
Sedaj živim samo v tem trenutku, v katerem se vse začenja.
Tako živim danes in to imenujem ZAVEDANJE.

Ko sem se resnično začel imeti rad,
sem spoznal, da lahko od svojih misli zbolim in da sem lahko slaboumen.
Ko pa sem spet našel moči svojega srca,
je razum dobil pomembnega partnerja.
To vez danes imenujem MODROST SRCA.
Ni potrebe, da se še naprej bojimo razprav,
konfliktov in problemov s samim seboj in drugimi,
ker tudi zvezde sem ter tja trčijo med seboj
in nastanejo novi svetovi.
Danes vem: TO JE ŽIVLJENJE.

Charlie Chaplin, sebi za 70. rojstni dan

Nekaj dnevu in večeru primernega ;)

Kot da bi videl svojo dramo vnaprej
iz nje sem brisal žalost in dodajal svoj nasmeh
vsako dušo ki me gleda v oči
sem povabil zraven naj še ona to doživi
preden svoj obraz v solze potopim
zlate solze sreče preden od dobrega znorim
Avtor: Siddharta – Na soncu
 • The whole point of love is to put someone else’s needs above your own.

Danny DeVito as Al Russo in When in Rome

 • Dobrota v besedah ustvarja zaupanje, dobrota v razmišljanju ustvarja globino, toda dobrota v delitvi z drugimi ustvarja ljubezen.

Veliki kitajski filozof Lao Tzu

 • Človek zmeraj umre prezgodaj-ali prepozno. In vendar, ko je življenje pri kraju in je črta potegnjena, je treba narediti obračun. Človek ni nič drugega kot tisto, kar je v svojem življenju počel!

J. P. Sartre

Verjetno pa sem eden redkih, ki hoče na koncu življenja izpasti človek, ne žival?

 • “Dance Like Nobody Is Watching, Work Like You Need The Money, Love Like You’ve Never Been Hurt, Be Good To Yourself And Others, And Don’t Forget To Take Pictures!” ~ Unknown

Some lithuanian girl named Renata

 • “Kako žalostni časi, ko je lažje razbiti atom kot predsodek”.

A.Einstein

 • V negativnem smislu lahko ena oseba sami sebi in večim drugim pokvari življenje, v pozitivnem smislu pa ena oseba ne more samo eni drugi osebi polepšat življenja.
 • Ljudje dobri po srcu nimajo problemov z denarjem.
 • Življenje je takšno, kot si ga narediš.

avtorji neznani (beri: sem že pozabil)

Svetova dva sem prej živel,
a v nobenem sreče ne imel.

Glasba moja edina rešiteljica,
mi bila je življenjska učiteljica.

Dolga leta čakal sem potrpežljivo,
usoda zame krojila je srečo, marljivo.

V mrzlem večeru iskrica je preskočila,
sreča zame v življenju je nastopila.

Pegast nosek, temne očke,
v njih iskrice sijoče.
Angelski nasmeh in občutkov polno,
v dno duše seglo mi je to dekle popolno.

Zdaj sreča v mojem srcu gori,
za naju oba, do konca vseh dni.

… že več kot dva meseca in na še vsaj 1000x toliko ;)

 • You know you’re in love when you can’t asleep because reality is finally better than your dream.

Citati

Ker že dolgo nisem objavil v tej temi nič, samo za vas, nekaj najbolj zanimivih na kupu, s prevodi ;)

 • “If God had wanted man to play soccer, he wouldn’t have given us arms.”

Prevod: Če bi Bog želel moškim da igramo nogomet, nam ne bi dal rok.

Mike Ditka

 • Repetition does not transform a lie into a truth.”

Prevod: Ponavljanje ne spremeni laži v resnico.

Franklin D. Roosevelt

 • “I simply cannot understand the passion that some people have for making themselves thoroughly uncomfortable and then boasting about it afterwards.”

Prevod: Preprosto ne morem razumeti strasti, ki jo imajo nekateri ljudje, da se zavestno spravljajo v neudoben položaj in nato o tem še govorijo.

Patricia Moyes

 • “Take your life in your own hands and what happens? A terrible thing: no one to blame.”

Prevod: Vzami svoje ivljenje v svoje roke in kaj se bo zgodilo? Strašna stvar: nikogar ne bo za obdolžit.

Erica Jong

 • “Every artist was first an amateur.”

Prevod: Vsak umetnik je bil enkrat amater.

Ralph Waldo Emerson

 • “Knowledge speaks, but wisdom listens.”

Prevod: Znanje govori, ampak modrost posluša.

Jimi Hendrix

 • “Happiness comes of the capacity to feel deeply, to enjoy simply, to think freely, to risk life, to be needed.”

Prevod: Sreča prihaja iz kapacitete da lahko globoko čutiš, da uživaš enostavnost, da razmišljaš preprosto, da tvegaš življenje, da si je potreben.

Storm Jameson

 • “The toughest thing about success is that you’ve got to keep on being a success. Talent is only a starting point in this business. You’ve got to keep on working that talent. Someday I’ll reach for it and it won’t be there.”

Prevod: Najpogumnejša stvar za uspešnost je to da ostaneš uspešen. Talent je samo začetna točka v tem poslu. Ta talent moraš nadgrajevat. Nekega dne bom segel po njem in ga ne bo tam.

Irving Berlin

 • “If you do not tell the truth about yourself you cannot tell it about other people.”

Prevod: Če ne govoriš resnice o sebi, je ne boš znal povedat o drugih.

Virginia Woolf

 • “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.”

Prevod: Šibki nikoli ne oprostijo. Odpuščanje je atribut krepkih.

Mahatma Gandhi

 • “It is only the first step that is difficult.”

Prevod: Samo prvi korak je težek.

Marie De Vichy-Chaconne

 • “There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power.”

Prevod: V solzah je svetost. Solze niso znak šibkosti, temveč moči.

Washington Irving

 • “Assumptions are the termites of relationships.”

Prevod: Domneve so termiti v zvezi.

Henry Winkler

 • “The face is the mirror of the mind, and eyes without speaking confess the secrets of the heart.”
Prevod: Obraz je ogledalo vesti, in oči brez priznanja so skrivnosti srca.
Saint Jerome
 • “It is pretty hard to tell what does bring happiness; poverty and wealth have both failed.”
Prevod: Precej težko je povedati kaj prinese to da si srečen; revščini in premoženju ni uspelo.
Kin Hubbard
 • “Your most unhappy customers are your greatest source of learning.”
Prevod: Tvoji najbolj nezadovoljni kupci so tvoj največji vir učenja.
Bill Gates
 • “My Father taught me how to be a man – and not by instilling in me a sense of machismo or an agenda of dominance. He taught me that a real man doesn’t take, he gives; he doesn’t use force, he uses logic; doesn’t play the role of trouble-maker, but rather, trouble-shooter; and most importantly, a real man is defined by what’s in his heart, not his pants.”
Prevod: Moj oče me je naučil kako biti pravi moški – in ne vsiljujoč vame občutek “mačizma” ali občutek nadvlade. Naučil me je, da pravi moški ne vzame, marveč daje; ne uporablja sile, temveč logiko; ne igra vloge nekoga, ki dela težave, temveč nekoga ki “strelja” težave; in najbolj pomembno, pravi moški je definiran po tem kar ima v srcu in ne v svojih hlačah.
Kevin Smith
Upam da sem prevode kolikor toliko zadel ;)

… malo drugačen …

 • “Please realize that shuffling and hardstyle have nothing to do with each other…. One is a ugly ass dance and the otherone is a piece of heaven.”

Yeric @ GlobalHardstyle

Enostavno sem mogel zapisat, da še ga kdaj preberem … je tako svetski …

 • “Lovers have a right to betray you … friends don’t.”

Prevod: Ljubimce se lahko prevara, prijatelje ne.

Judy Holliday

 • “Age is no guarantee of maturity”.

Prevod: Leta niso garancija za zrelost. (Kar še takoooo drži za Slovenijo). :twisted:

Lawana Blackwell

 • To be loved, love. (Si vis amari, ama)

Prevod: Če hočeš biti ljubljen, ljubi.

 • “A lover without indiscretion is no lover at all.”

Prevod: Ljubimec brez nepremišljenosti sploh ni ljubimec.

Thomas Hardy

 • “Have you ever been in love? Horrible isn’t it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up. You build up all these defenses, you build up a whole suit of armor, suit of armor, so that nothing can hurt you, then one stupid person, no different from any other stupid person, wanders into your stupid life…You give them a piece of you. They didn’t ask for it. They did something dumb one day, like smile at you, and then your life isn’t your own anymore. Love takes hostages. It gets inside you. It eats you out and leaves you crying in the darkness, so simple a phrase like ‘maybe we should be just friends’ turns into a glass splinter working its way into your heart. It hurts. Not just in the imagination. Not just in the mind. It’s a soul-hurt, a real gets-inside-you-and-rips-you-apart pain. I hate love”.

Prevod: Ste že bili kdaj zaljubljeni? Grozljivo mar ne? Naredi te ranljivega. Odpre ti prsni koš in odpre ti srce in pomeni, da lahko nekdo vdre v tebe in se igra s tabo. Zgradiš vse te obrambe, zgradiš cel lasten ščit, oklep iz ščita, da te nihče ne more poškodovat, in potem ena neumna oseba, nič različna od ostalih butastih oseb, zakoraka v tvoje bedasto življenje… Nameniš ji del svojega miru. Ni vprašala zanj. Nekega dne je naredila nekaj bedastega, kot recimo se ti nasmehnila, in tako tvoje življenje ni več samo tvoje. Ljubezen vzame talce. Pride v tebe. Poje te od znotraj ven in te pusti jokati v temi, tako enostavno kot se fraza ‘mogoče bi lahko bila samo prijatelja’ spremeni v droben odsev, ki si išče pot do tvojega srca. Boli. Ne samo v domišljiji. Je duševna bolečina, prava v-tebe-prodirajoča-in-na-kose-te-raztrgujoča bolečina. Sovražim ljubezen.

Neil Gaiman

 • “The secret of staying young is to live honestly, eat slowly, and lie about your age.”

Prevod: Skrivnost, kako ostati mlad je živeti pošteno, jesti počasi, in lagati o svoji starosti.

Lucille Ball

 • “You cannot be lonely if you like the person you’re alone with.”

Prevod: Ne moreš biti osamljen, če imaš rad osebo, s katero si lahko sam.

Wayne Dyer

Dejmo še mal šaltat na mal zabavnejše citate …

 • “Whenever you want to marry someone, go have lunch with his ex-wife.”

Prevod: Kadar boš hotel nekoga poročit, pojdi na kosilo z njegovo bivšo ženo.

 Shelley Winters

 • “Men are born with two eyes, but only one tongue, in order that they should see twice as much as they say.”

Prevod: Moški so rojeni z dvema očesoma, ampak samo enim jezikom, v smislu naj vidijo dvakrat toliko, kot govorijo.

Charles Caleb Colton

En motivacijski …

 • “Money is the opposite of the weather. Nobody talks about it, but everybody does something about it.”

Rebecca Johnson

Pa še en iz vsakdanjega življenja. Glede na to da nas je samo nekaj manj kot dva milijona, pa še to se hočemo pobit …

 • “Most people assume the fights are going to be the left versus the right, but it always is the reasonable versus the jerks.”

Jimmy Wales

 • “Man is distinguished from all other creatures by the faculty of laughter.”

Joseph Addison

morate priznat da je precej zanimiv :)

 • Nihče ni popoln, dokler se v nekoga ne zaljubiš.

Neznan avtor

Od nedelje se mudim v Velenju pri mojem stricu, kjer mu z atijem pomagava prebijat neke stene za razširitev kuhinje. Tanja, sori, ne bo časa niti za eno kratko kavico, mogoče kdaj drugič in ob lepšem vremenu. Tule pa je en citat, ki je visel na eni sliki v kuhinji.
Beri naprej »

 • “Mnogi raje vnaprej vedo, kaj se bo postavilo na mizo; a tisti, ki so se potrudili, da pripravijo pojedino, raje čuvajo svojo skrivnost; začudenje namreč krepi besede hvale.”

J. R. R. Tolkien: GOSPODAR PRSTANOV: Kraljeva vrnitev, Gandalf, str. 299

 • “You see what power is – holding someone else’s fear in your hand and showing it to them!”

Amy Tan

 • “Up pogosto obrodi, ko že hudo se zgodi.”

J. R. R. Tolkien: GOSPODAR PRSTANOV: Kraljeva vrnitev, Aragorn, str. 182

Beri naprej »

 • “You are beautiful…when you let friends have their space, when you believe, when you laugh, or are moved to tears, when you let it just roll right off your back, when you talk about your dreams, when you help a turtle across the road, when you try to do the right thing even when it comes out wrong, when you love.”

Neznan avtor

 • “What is a kiss? Why this, as some approve: The sure, sweet cement, glue, and lime of love.”

Robert Herrick

 • In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.

Mignon McLaughlin

 • The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez

 • A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Leo Tolstoy

 • You know you’ve found love When you look in their eyes And find yourself.

Monique Patton

in še malce valentinovo obarvan citat dneva:

 • Don’t wait for the one you can live with, wait for the one you can’t live without.

Neznan avtor

citata, ki sem jih danes opazil v enem od prospektov, namenjena vsem valentinčkom in valentinčicam …

 • Ljubezen je edina smiselna stvar v tem nesmiselnem času.

Hans Habe

 • Ni se težko zaljubiti, težko je to povedati.

Alfred de Musset

No, da zaključim današnji dan v Vlatkinem stilu. Danes od nje dežujejo same objave o in okrog ljubezni. Dopolnil bi jo rad s tem citatom:

 • Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile.

Franklin Jones

 • There are a million things in the world I want, but all I need is you.

Neznan vir

 • Yesterday is yesterday… if we’ll try to regret it, we will only lose tomorrow.

 

Moj pravi prijatelj Sebastijan.

 • “Svoboda je edina stvar, ki jo imate samo, če jo dajete tudi drugim.”

W. A. White via M&M

 

 • Dance like nobody’s watching; love like you’ve never been hurt. Sing like nobody’s listening; live like it’s heaven on earth.

 Mark Twain

Objave, ki jih bom pisal pod kategorijo citati ne bodo standardne objave. Sem nameravam zapisovat razne citate, ki sem jih odkril na internetu, prebral v knjigah, slišal od prijateljev, in mi pomenijo dosti oz. mi dajo tisti mali delček misli, ki kasneje rodi razmišljanje.

Beri naprej »